Adatkezelési tájékoztató


A jelen adatkezelési tájékoztató (Nyilatkozat) tartalmazza a Fémsajtoló Kft. (Üzemeltető) által üzemeltetett www.femsajtolo.hu domainen elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Szolgáltatás technikai hátterét a Ziglton Kft. (továbbiakban Tárhely Szolgáltató) biztosítja, a szerveren elhelyezett szoftverek üzemeltetését a Tárhely Szolgáltató végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználó (azon személy, aki használja a Szolgáltatást: továbbiakban Felhasználó) elfogadja a jelen Nyilatkozat (mely folyamatosan elérhető közvetlenül minden aloldal láblécéből) feltételeit.

Általános jogi információ

A weboldalon szereplő tartalom (szövegek, képek) a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak. Ezen weboldal bárminemű másolása, terjesztése, megváltoztatása, illetve kiszolgáltatása harmadik személy részére nem engedélyezett.

1. Az adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Tárhely Szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Levélküldés és ezzel összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen), vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. Az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban személyes adatok megadásához kötött. A levélküldés során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

A kezelt személyes adatok

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Ajánlatkérés név, e-mail cím, telefonszám Addig kezeli az Üzemeltető az adatokat, ameddig a felhasználó nem kéri adatainak a törlését e-mailben, vagy postai úton. Az adatok megadása a szolgáltatás biztosítása miatt, ügyintézési célból szükséges. A felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Állásra jelentkezés név, e-mail cím, telefonszám Addig kezeli az Üzemeltető az adatokat, ameddig a felhasználó nem kéri adatainak a törlését e-mailben, vagy postai úton. Az adatok megadása a szolgáltatás biztosítása miatt, ügyintézési célból szükséges. A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezi, hogy a felhasználó a szolgáltatásokat nem veheti igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a fenti levélküldések vonatkozásaiban önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

Az Üzemeltető kijelenti, hogy nem alkalmaz semmilyen online analitikai mérést (mint pl. Google Analytics, Facebook pixel), nem gyűjt a felhasználókról adatot és ezzel együtt nem kezel cookie-kat (sütiket) sem.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

  • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
  • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése
  • felvilágosítás nyújtása levélküldött felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.)
  • működési problémák elhárítása

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket, vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

- Felvilágosítás
A felhasznál jogosult személyes adatai kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a lenti e-mail címen.

- Adatmódosítás, adattörlés
A levélküldő felhasználó a lenti e-mail címre elküldött levélben kérheti az adatai törlését.

- Jogorvoslat
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogait e-mailben, vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Cégnév: Fémsajtoló Kft.
Levelezési cím: 5002 Szolnok Pf. 116.
E-mail cím:
Ha a felhasználó nem ért egyet az Üzemeltető válaszával és döntéséve az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait, vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy egyébként a jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a jelen weboldalon.


Módosítva: 2024. február 14.

Kérjen most árajánlatot!